Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Λαύριο, στις σήραγγες των μεταλλείων. (Κυριακή 27/3/2016)

Μια όμάδα 9 ατόμων την Κυριακή 27/3/2016 κατεβήκαμε στις σήραγγες των Μεταλλείων Λαυρίου για να δούμε απο κοντά πως παράγεται ο πλούτος αυτού του κόσμου... 5 ωρες ήταν αρκετές για να πάρουμε μια γεύση το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αλλά και στις πλάτες ποιανού χτίστικε αυτός ο κόσμος... 

Με τη γενική ονομασία μεταλλεία Λαυρίου φέρεται μια σειρά μεταλλείων και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου και έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης επί περίπου 5.000 χρόνια. Τα μεταλλεύματα του αργύρου στη περιοχή του λαυρίου είναι κυρίως μεταλλεύματα μολύβδου και αργύρου.